За екипа на Live Discovery Montessori

Екипът Live Discovery Montessori се състои от квалифицирани AMI Монтесори педагози и асистенти с доказан талант за работа с деца и стремеж към самоусъвършенстване. Всеки ден водачите от Live Discovery Montessori работят с деца в подготвена среда и продължават да откриват уникалната природа на детето. В мултикултурният екип  на Live Discovery Montessori всеки е неповторима личност и всички сме обединени от вярата в детето. Всеки от нас допринася с разнообразни умения и опит. Водени сме от своята любов и ангажираност към уникалното развитие на детето и подпомагане всяко дете да израства спрямо себе си. Работата ни е прегърната от родители в България и от целия свят. Детството е изпълнено с радост, любопитство и откривателство и Live Discovery екипът помагаме това да се случва където и да сте.

Анна-Мария Йоцова
Водач Училищна общност и Детска къща
Лаура Хейууд
Асистент Общност Малки деца и Детска къща
Катерина Нитова
Водач Общност Детска къща
Николета Николова
Водач Общност Малки деца
Станимира Коларова
Асистент Общност Малки деца
Рола Хамиде
Водач Училищна общност
Симона Стоилова
Асистент Общност Малки деца и Детска къща
Невена Николова
Водач Общност Детска къща
Ясен Христов
Асистент Общност Детска къща
Сам Лийвърс
Водач Училищна общност
Меню