Английски език

Тази категория съдържа всички плейлисти и курсове от серията Английски език. Езикът е средство за развитие на вашето дете. Английският език е необходимост.
Когато имате език, можете да назовавате нещата. Свързваме се с другите, използвайки език.
Тук даваме ключове за развитието на разбирането, говоримия и писмения английски език.
Насочваме вниманието на детето към нови думи и богат речник.
Това е откритие, което никога не да свършва, то продължава от ранна детска възраст, в училище и дори в нашия живот на възрастни.
Научете нови думи и се наслаждавайте на процеса, докато разтягате и укрепвате разбирането за свята, израствате и създавате съвместно със силата на езика.

Меню